Terug naar Hobby-pagina        Voormalige havezate
          "De Breedenhorst"
                    in Heino


De havezate "De Breedenhorst" - ook wel geschreven als "De Bredenhorst" of "De Breënhorst" - lag op een ± 16 ha. groot landgoed tussen Heino en Lierderholthuis in Salland, Overijssel. Het lag in de N-O hoek van de Molenweg en de Nieuwe Wetering, vanuit Heino gezien achter de boerderij van de familie Snel waar vroeger waarschijnlijk het bouwhuis lag.
De Breedenhorst was de enige riddermatige hofstede in de marke Heino. Van haar oudste geschiedenis valt alleen te vertellen dat het reeds in 1382 een "openen Huys" van de bisschop van Utrecht was, beleend aan derden met als funktie het onderbrengen van krijgsvolk. Van oudsher was de havezate in het bezit van de heren van Rechteren. Eén van de beroemdste latere eigenaren was Joan Derk van der Capellen. Via een een schijnkoop van Catharina Muntz in 1769 werd hij op papier een tijdje eigenaar, waardoor hij een "adelycken betimmert goed" bezat en politiek door kon stomen naar de Staten van Overijssel.
Volgens een lyrische beschrijving van de Hellendoornse pastoor Rientjes - in 1881 te Heino geboren - was het buitengoed in de middeleeuwen vanaf de omliggende landerijen goed zichtbaar. Spitse trapgevels met slanke hoektorens torenden uit boven de bomenrij; aan de wegkant lag het benedenhuis verscholen achter loofbundels. Dichtbij stond het vijftiende eeuwse landhuis, uitkijkend over de grachten en het voorplein. Het buitengoed had witgepleisterde muren met kruisvensters en ankers, sierlijke gevels en schoorstenen. Ook was er een park aangelegd met vijvers en gazons.
Na bijna 500 jaar bestaan te hebben, werden de laatste bovengrondse resten van de inmiddels zeer sterk vervallen havezate ergens rond 1850 door de familie Sloet tot Tweenijenhuizen verwijderd. In 1912 werd het geheel verkocht aan landbouwer Herm Jan Snel, wiens nazaten er nog steeds wonen.
Op het eerste gezicht is er nu niets meer van de havezate over, maar in de bodem zitten mogelijk nog tal van waardevolle sporen. Het is te hopen dat deze - ook voor de generaties na ons - niet verloren gaan!

Alle gevonden historische informatie over deze havezate in haar direkte omgeving is gebundeld in het hier vrij te 'downloaden' document: HavezateBreedenhorst.pdf (versie: 02-12-2007, 70 pagina's, ± 16 mB). Aan het einde van het document wordt alle beschikbare informatie in een chronologische volgorde samengevat.

       

Het doel van deze zoektocht in de literatuur is om uiteindelijk een min of meer betrouwbare maquette van deze voormalige havezate - op enig moment in haar bestaan - te kunnen maken. De tot nu toe gevonden informatie is echter nog zeer ontoereikend. Ontbrekende of aanvullende informatie is daarom erg welkom!

Weerstation Heino

Terug naar Hobby-pagina