Terug naar Hobby-pagina              Vrijwilligerswerk
            in en rond Pijnacker


Ik heb in het verleden, soms nogal erg aktief, aan het vrijwilligerswerk in Pijnacker en Delft deelgenomen. Waarom? Omdat ik het nodig vond, maar ook omdat ik dat leuk vond.
Aan het einde van mijn studietijd in 1974 ben ik lid van de VVD geworden en kort daarna bestuurslid van de Afdeling Pijnacker. Dat heb ik maar een paar jaar gedaan, want ik voelde me in de politiek niet erg thuis en dat is altijd zo gebleven.
Via een kerkelijke discussiegroep kwam ik rond 1974 in de Katholieke Jeugd Raad (KJR) terecht, een overkoepelende organisatie van een aantal jeugdverenigingen in Pijnacker. Deze KJR had in 1973 de Hobbyclub "De Doewat" (een knutselclub voor de jeugd) opgericht en daar werd ik gedurende de eerste 5 jaren voorzitter van. Daarna ben ik nog heel veel jaren secretaris geweeest. Bij mijn afscheid als bestuurslid in 2003 werd ik zelfs benoemd tot ere-voorzitter van "De Doewat", een benoeming die ik zeer op prijs stelde. Vanuit deze club heb ik ook lange tijd in het bestuur van de Stichting Jeugdcentrum "De Notelaer" gezeten. Nu, ruim 35 jaar na de oprichting van "De Doewat", ben ik er nog steeds leider. Ook zijn mijn vrouw Leni en mijn dochter Ellen heel lang binnen de vereniging en het bestuur aktief geweest. Soms was het net een familiebedrijf! In een afzonderlijk hoofdstukje van deze website staat wat meer informatie over de hobbyclub "De Doewat", zie verder ook www.dedoewat.nl. Voor de knutselaars onder U zijn de hoofdstukjes Bouwpakketten of Werkstukken daar misschien in verband met hun (klein)kinderen nog interessant.
Doordat wij een verstandelijk gehandicapte zoon hebben, werden we rond 1975 lid van de Vereniging Ouders Geestelijk Gehandicapten (VOGG). Korte tijd later werd ik secretaris van de afdeling Delft e.o. evenals van haar federatie met Philadelphia. Dat werk heb ik tot ongeveer 1990 gedaan. Van de Stichting Bouwfonds Geestelijk Gehandicapten - die wat gelden beheert - werd ik in die jaren ook lid, secretaris en voorzitter; funkties die nauwelijks tijd vergen, zo weinig tijd dat ik er nu nog voorzitter èn secretaris van ben.
Onze zoon ging in 1973 naar de Herman Broerenschool in Delft, een ZMLK school. Ik werd daar lid en later voorzitter van de Ouderraad. Vervolgens werd ik voorzitter van de Medezeggenschapsraad en daarna bestuurslid van de Stichting Herman Broerenschool. Ook was mijn vrouw in die jaren zeer aktief op de school. Ze gaf er eerst als vrijwilligster weefles en werd later lid van de Ouderraad.
In 1987 ging zoon Peter “werken” op het dagverblijf Willem Felsoord, maar ik ben nog tot ongeveer 1995 bestuurslid van de Stichting gebleven. Op het Willem Felsoord werd ik, na mijn pensionering in 2006, nog lid van de Cliëntenraad.
Ik heb dit vrijwilligerswerk altijd met veel plezier gedaan. Nu is de jongere garde aan de beurt, maar je vraagt je wel eens af: Waar blijven ze?

Terug naar Hobby-pagina