Terug naar Loopbaan-pagina
              Studententijd


Ik heb in mijn geboortedorpje Lierderholthuis de Sint Nicolaas lagere school bezocht. Vervolgens heb ik in Zwolle de 3-jarige HBS op het Thomas à Kempis Lyceum doorlopen.
Daarna verhuisde ik naar Rotterdam, om daar te gaan werken om me in mijn levensonderhoud te kunnen voorzien. In mijn vrije tijd ging ik nu studeren.
Van 1958 tot 1964 ging ik 's avonds - na mijn volle dagtaak bij de RDM - naar de Avond-HTS, Afdeling Scheepsbouwkunde, in Rotterdam. Nu heet die HTS een Technische Hogeschool.
Na mijn militaire diensttijd ging ik in 1968 - toen naast mijn werk in Delft - Scheepsbouwkunde studeren aan de Technische Hogeschool Delft. Nu heet dat de Technische Universiteit Delft en de toenmalige studierichting Scheepsbouwkunde heet nu Maritieme Techniek. In januari 1975 heb ik die studie afgerond.
Mijn herinneringen aan deze studententijd staan in het bestand Studententijd.pdf.

Ik heb in 2006 mijn carrière bij de TU Delft als Universitair Hoofddocent afgesloten. Mijn tijd kon ik daar aan zowel onderwijs als onderzoek besteden. Als ik alles over mocht doen zou ik weer precies hetzelfde beroep kiezen, ook nu weer met HTS-Scheepsbouw als vooropleiding, maar daarna wèl met Toegepaste Wiskunde als universitaire opleiding. Wiskundige kennis heb ik veel meer nodig gehad en gebruikt dan kennis over de plaats van de waterdichte schotten, de hoogte van een bakdek of de keuze van een motor. Mijn kennis over de scheepshydromechanica had ik dan nog wel moeten 'bijspijkeren'!

Terug naar Loopbaan-pagina